Za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry przysługuje odszkodowanie.

Podstawę do odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone w gospodarstwie rolnika przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie przyrody oględzin i szacowania szkód, a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie

 

Szkoda wyrządzona przez wilka:

Wyrządzoną przez wilka szkodę należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie tel.: 89 53-72-100 (pracownicy RDOŚ mają 7 dni na dokonanie oględzin). Z uwagi na potencjalnie długi czas oczekiwania na oględziny, w celu zabezpieczenia dowodów ataku wilka, należy zwrócić się  do lekarza weterynarii o sporządzenie stosownego protokołu, jak też należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsca ataku oraz ofiary.  

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilki/rysie [LINK]

Szczegółowy opis jak załatwić sprawę na stronie dostępny jest na stronie RDOŚ Olsztyn

 

Poradniki:

- Zabezpieczanie zwierząt gospodarskich przed atakami wilków.pdf

- Kampania na rzecz ograniczenia szkód.pdf

 

Szkoda wyrządzona przez bobry

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry/żubry [LINK]

Szczegółowy opis jak załatwić sprawę na stronie dostępny jest na stronie RDOŚ Olsztyn

 

Zgodnie z art. 126 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, odszkodowanie nie będzie przysługiwać m.in.:

jeżeli poszkodowany:

  • nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
  • nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy,
  • w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych,
  • wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.