Zawiadamiam w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1463), że w dniach od 2020-10-01 do 2020-12-01 (60 dni) w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Górowo Iławeckie.

Informuję jednocześnie, że w związku z panującym stanem epidemicznym zanonimizowane uproszczone plany urządzenia lasów dostępne są na stronie internetowej urzędu pod adresem: gorowoilaweckie.eu/plany-lasow (linki do pobrania planów poniżej)

Jednocześnie informuję, że:

 1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 08.04.2020 r.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).

 Uproszczone plany urządzenia lasu

 1. Augamy [.pdf]
 2. Dobrzynka [.pdf]
 3. Dwórzno [.pdf]
 4. Dulsin [.[pdf]
 5. Dzikowo Iławeckie [.pdf]
 6. Glądy [.pdf]
 7. Janikowo [.pdf]
 8. Migi [.pdf]
 9. Nerwiki [.pdf]
 10. Okopek [.pdf]
 11. Pieszkowo [.pdf]
 12. Pudlikajmy [.pdf]
 13. Reszkwo [.pdf]
 14. Stega Mała [.pdf]
 15. Trojaczek [.pdf]
 16. Wągniki [.pdf]
 17. Wiewiórki [.pdf]
 18. Wojmiany [.pdf]
 19. Zięby [.pdf]
 20. Żołędnik [.pdf]
 21. Żuławy [.pdf]

 1. Szablon do składania uwag [.docx]
 2. Instrukcja czytania dokumentów [.pdf]