18.08.2018r. polowanie w obwodzie łowieckim nr. 21 i 77

Zgodnie z Wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania znakowania tut. Wojskowe Kolo Łowieckie „ JELEŃ w Lidzbarku Warmińskim jako dzierżawca obwodu łowieckiego nr. 21 i 77, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia informujemy, że dnia 18.08.2018r. w obwodzie łowieckim nr. 21 i 77 odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo wodne.

13.01.2018  polowanie w rejonie miejscowości: Pieszkowo-Lisiak-Kanie drobna i gruba

Zarząd Wojskowego Koła Leśnik Górowo Iławeckie o polowaniu na zwierzynę drobną i grubą d. 13.01.2018 na nterenie obwodu 48 (Pieszkowo-Lisiak-Kanie)

04-05.01.2018 r. polowanie w rejonie miejscowości: Augamy, Robity, Wormie, Sągnity.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 105 „ŁOŚ” w Olsztynie informuje, że zgodnie z planem komercyjnych polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 105 „ŁOŚ” Olsztyn, na terenie Państwa gminy odbędzie się komercyjne polowanie zbiorowe w terminie 04-05.01.2018 r. w rejonie miejscowości: Augamy, Robity, Wormie, Sągnity.