Gmina Górowo Iławeckie informuje, że realizacja zadania pt.

"USUWANIE I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GÓROWO IŁAWECKIE”

jest dotowana na podstawie umowy 00323/17/01032/OZ-LZ/D z dnia 08.08.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,

Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

nfosigw logowij fund