Darmowe szkolenia  komputerowe w ramach projektu  E-Kompetencje bez barier w naszej gminie już w maju.

Projekt E-Kompetencje bez barier polega na organizacji cyklu szkoleń dla mieszkańców Gminy podnoszących kompetencje cyfrowe, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych, np. korzystanie z e-usług Urzędu Miasta i załatwiania spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, dokonywania zakupów online, planowania przejazdów i podróży - wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych, wypełnianie i składania zeznania podatkowego drogą elektroniczną, korzystania z e-katalogu biblioteki.

Szkolenia skierowane są do wszystkich grup wiekowych (od 18 roku życia), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności fizycznych.

Zajęcia będą prowadzone w miejscowościach w których zgłosi się co najmniej 10 chętnych osób. Długość jednego spotkania to 3 godziny lekcyjne. Każdy uczestnik będzie uczestniczył w 10 takich spotkaniach.  Tematyka szkoleń ustalana na bieżąco pod indywidualne zainteresowania i potrzeby uczestników. W ramach projektu dostępne będzie również doradztwo indywidualne – w tym zdalna pomoc w rozwiązywaniu drobnych problemów sprzętowych lub merytorycznych poprzez telelinię, utworzoną dla uczestników projektu

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza lub do kontaktu telefonicznego pod numerami: 89 761 07 88 lub 89 761 11 43. Terminy spotkań w poszczególnych miejscowościach Gminy zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych. W E-klubie będą prowadzone 3-godzinne dyżury co dwa tygodnie, podczas których Przewodnik będzie udzielał wsparcia uczestnikom projektu.
Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy szkolenie e-kompetencje

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane