fb

 

W dniu 26 maja b.r. Pani Bożena Olszewska-Świtaj - Wójt Gminy Górowo Iławeckie uroczyście przekazała Pani Halinie Czerniewskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kandytach kolejną partię laptopów zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Tym razem, realizując projekt grantowy Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Górowo Iławeckie zakupiła 43 laptopy z oprogramowaniem przeznaczone do przekazania uczniom w celu prowadzenia nauki zdalnej, której konieczność podyktowana jest pandemią COVID-19.

Dodać należy, że pierwsza partia 34 laptopów zakupiona ze środków unijnych przekazana została kandyckiej szkole (a także placówkom filialnym w Pieszkowie i Toprzynach) na początku maja b.r. Nowa edycja programu, której koszt opiewa na 75 tys. zł (co bardzo istotne – 100% dofinansowania!) - skierowana jest przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych.

Projekt grantowy pn.

Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

artykuł promocja laptopy