Z podejrzeniem zakażenia koronawirusem NIGDY NIE powinniśmy się zgłaszać osobiście  do Przychodni  czy SOR-u.To są miejsca, gdzie może dojść do rozprzestrzeniania się wirusa.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, to:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną - telefony alarmowe tylko w uzasadnionych przypadkach: 883 366 906; 600 918 236
  • zgłoś się do oddziału zakaźnego;
  • zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

Przestrzegaj podstawowych zasada higieny:

  • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
  • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
  • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
  • Nie zbliżaj się do osób chorych.

koronawirus2 telebimM