dzien soltysa

 

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz zadowolenia z pełnionej funkcji społecznej.