Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów stała się obowiązkiem ustawowym - nie wyborem. Przypominamy mieszkańcom, że znowelizowana w lipcu b.r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości w całym kraju obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie utrzymania czystości (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Worki do segregacji każdy mieszkaniec otrzymuje w dniu odbioru odpadów od firmy je odbierającej (w ilości takiej samej jak ilość worków oddanych). W przypadku braku worków można je otrzymać w Urzędzie Gminy pok. nr 5 i 9.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Górowo Iławeckie będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi, że odpady są zbierane w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą, Urząd będzie musiał naliczyć karę będącą krotnością stawki podstawowej.

Ulotka jak segregować odpady: POBIERZ

Aktualny harmonogram odbioru odpadów: POBIERZ

Więcej o odpadach na naszej stronie: https://gorowoilaweckie.eu/urzad/odbior-odpadow-komunalnych

obowiazkowa segregacja m