Załatw sprawy urzędowe
bez wychodzenia z domu
Zapraszamy na stronę internetową:
https://e.uggorowo.pl

Na platformie e-Usługi mieszkańcy mogą załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną, m.in. przesyłać pisma, składać deklaracje oraz sprawdzać historię i stan swoich zobowiązań (podatkowych oraz za odbiór odpadów komunalnych).

Na ww. stronie można bezpiecznie, wygodnie i szybko realizować swoje płatności (podatki i opłaty, w tym za odbiór odpadów komunalnych) na rzecz Gminy Górowo Iławeckie. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie.
Posiadasz profil zaufany ePUAP?

Jeśli tak - po zalogowaniu się na ww. stronie profilem zaufanym ePUAP możesz od razu korzystać ze wszystkich funkcjonalności platformy e-Usługi.
Jeśli nie - po rejestracji na ww. stronie konieczna będzie jednorazowa wizyta w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18) z dowodem osobistym w celu potwierdzenia tożsamości. Po tej czynności będzie możliwe pełne korzystanie z platformy e-Usług.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górowie Iławeckim (pokój nr 18, tel. 89 761 07 88).

e usługi plakat