Zapraszamy na uroczystoć upamiętniającą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się 1.09.2019 od godz. 14.00 przy ul. Obrońców Westerplatte 1 w Kamińsku. 

plakat wojna 2019 min2