Szanowni Państwo!
Informujemy, że LGD „Warmiński Zakątek” ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 - 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 roku na:

  1. Rozwój Przedsiębiorczości na Obszarze Objętym LSR - START – UP (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=631)
  2. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR Tworzenie i Rozwój Inkubatorów Przetwórstwa Lokalnego (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=630)
  3. Tworzenie Sieci Podmiotów Prowadzących Działalność na Obszarze Objętym LSR, Współpracujących w Zakresie Świadczenia Usług Turystycznych Krótkich Łańcuchów Żywnościowych, Rynków Zbytu, Produktów i Usług Lokalnych (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=629)   
  4. Rozwój Rynków Zbytu Produktów i Usług Lokalnych z Wyłączeniem Targowisk (link: http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/artykul&cat=9&art=628)

 

logotypy PROW