Informujemy, iż w związku z wystąpieniem ma terenie województwa warmińsko – mazurskiego suszy, w tut. urzędzie gminy przyjmowane są wnioski rolników o szacowanie szkód w gospodarstwach, spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą jest wniosek rolnika do gminy. Dane zawarte we wniosku są niezbędne do wypełnienia protokołu przez komisję. Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie za 2018 r. Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, na stronie internetowej Urzędu: www.gorowoilaweckie.eu oraz  na stronie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody – Rolnictwo.

Pobierz WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

Pobierz Instrukcję do wyliczania stanów zwierząt

Pobierz Załącznik obrót stada 2018

W związku z suszą, zbiór niektórych roślin zostanie znacznie przyspieszony, a komisje szacujące szkody mogą szacować straty jedynie do zbioru upraw, dla tego też kluczowe jest jak najszybsze składanie wniosków o szacowanie szkód.

Ważną informacją jest to, iż oprócz gatunków roślin zagrożonych suszą w poszczególnych gminach określonych w raportach opublikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (www.susza.iung.pulawy.pl), mogą być także szacowane szkody w użytkach zielonych (wyłącznie II pokos) oraz trawach
i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych na gruntach ornych.

Ponad to, w związku z napływającymi do gminy, sygnałami o problemach rolników, z wyliczaniem we wniosku rolnika do gminy, średniorocznych stanów zwierząt za lata 2015 — 2017 informuję, że w przypadkach, w których rolnik ma problemy z wyliczeniem stanów średniorocznych, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do gminy bez danych
o średniorocznych stanach zwierząt za ostatnie 3 lata. W takich przypadkach, już po dokonaniu lustracji szkód w uprawach, rolnik powinien zgłosić się do przewodniczącego komisji szacującej straty, aby na etapie sporządzania protokołu uzupełnić te dane.

Załączniki stanowiące integralna część wniosku:

  • Kopia wniosku o płatności bezpośrednie w 2018 r. lub kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego
  • Średnioroczne liczby zwierząt z 3 lat – w przypadku posiadania zwierząt
  • Instrukcja wyliczenia stanów zwierząt w gospodarstwie rolnym

Link do Systemu monitoringu suszy rolniczej