Od dnia 6 czerwca 2018 r. wszystkie wywołania kierowane na numer alarmowy 997 w województwie warmińsko-mazurskim będą obsługiwane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Wdrażane rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie w znacznej mierze fałszywe wywołania numerów alarmowych.

 

Z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Krzysztof Kuriata

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego