wojmiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Zagospodarowanie terenu w Kamińsku na cele rekreacyjne

współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja operacji służy osiągnięciu celu: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie  jest utworzenie ogólnodostępnego rekreacyjnego terenu zielonego poprzez:

  • nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, trawy, byliny, pnącza, trawnik, rabaty)
  • wykonanie nawierzchni utwardzonych
  • budowę wiaty i obiektów małej architektury