Formularz uwag do projektu dokumentu pn.

Program Polityki Senioralnej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2021-2025

 

pobierz dokument: Program Polityki Senioralnej Gminy Górowo Iławeckie na lata 2021-2025 [.pdf]

 

Formularz uwag do dokumentu

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Aby wysłać formularz musisz wyrazić zgodę
Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku realizacji niniejszych konsultacji społecznych jest Wójt Gminy Górowo Iławeckie, ul. Tadeusza Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 89 761 13 22, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 3. Powierzone dane osobowe będę przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, c) prawo do usunięcia / ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w konsultacjach społecznych. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.