Sołectwo Miejscowość Data odbioru odpadów segregowanych

Data odbioru odpadów zmieszanych

(POZOSTAŁOŚCI
PO SEGREGACJI)
AUGAMY Augamy

Wtorki

10.01   07.02   07.03
04.04   02.05   30.05
27.06   25.07   22.08
19.09   17.10   14.11
12.12

Czwartki

12.01   09.02   09.03
06.04   04.05   01.06
29.06   27.07   24.08
21.09   19.10   16.11
14.12
 BĄDZE  

Bądze

Piaseczno

Powiersze

Kanie Iławeckie
 

Poniedziałki

02.01   30.01   27.02  

27.03   24.04   22.05  

19.06   17.07   14.08   11.09

09.10   06.11    04.12

 

Wtorki

17.01    14.02    14.03   

11.04     09.05    06.06 

04.07     01.08     29.08

26.09     24.10     21.11 

19.12

 BUKOWIEC  Bukowiec  

Poniedziałki

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05  

26.06     24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12
 

Wtorki

 

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12
 CZYPRKI  Czyprki  

Poniedziałki

09.01    06.02    06.03 

03.04    29.04 (za 01.05)    29.05

26.06    24.07    21.08   18.09 

16.10   13.11    11.12

 

Wtorki

 

03.01    31.01    28.02

28.03    25.04    23.05 

20.06    18.07    12.08( za 15.08.)

12.09    10.10    07.11    05.12

 DĘBY  Dęby  

Piątki

13.01   10.02   10.03

07.04   05.05   02.06

30.06   28.07   25.08

22.09   20.10   17.11   15.12
 

Poniedziałki

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05

26.06   24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12
 DOBRZYNKA  Dobrzynka  

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12
 

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12
 DWÓRZNO  Dwórzno  

Poniedziałki

 

23.01    20.02    20.03 

17.04   15.05    12.06 

10.07    07.08     04.09 

2.10     30.10      27.11  

30.12 (za 25.12)

Wtorki

 

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07      08.08      05.09 

03.10      31.10      28.11     23.12 ( za 26.12)

------

Dwórzno 48

Wtorki

 

17.01     14.02     14.03 

11.04     09.05     06.06 

04.07     01.08     29.08,

26.09     24.10     21.11     19.12

 DZIKOWO IŁAWECKIE

Dzikowo Iławeckie

Sędziwojewo
 

Poniedziałki

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05 26.06     24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12
 

Środy

11.01   08.02   08.03

05.04   06.05   31.05

28.06   26.07   23.08

20.09   18.10   15.11

13.12
 GAŁAJNY

Gałajny

Nowa Wieś Iławecka
 

Poniedziałki

09.01     06.02     06.03

03.04     29.04 (za 01.05)     29.05 

26.06     24.07    21.08     18.09

16.10     13.11    11.12

 

Wtorki

03.01    31.01    28.02

28.03    25.04    23.05 

20.06    18.07    12.08( za 15.08.)

12.09    10.10     07.11     05.12

 GLĄDY

Glądy

Żołędnik
 

Poniedziałki

 

23.01     20.02     20.03 

17.04    15.05     12.06 

10.07     07.08     04.09 

2.10      30.10       27.11 

30.12 (za 25.12)

 

Wtorki

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07      08.08      05.09 

03.10      31.10       28.11

23.12 ( za 26.12)

 GROTOWO  Grotowo  

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12
 

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12
 JANIKOWO  Janikowo  

Poniedziałki

23.01     20.02     20.03 

17.04    15.05     12.06 

10.07     07.08      04.09 

2.10       30.10      27.11 

30.12 (za 25.12)

 

Wtorki

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07      08.08     05.09 

03.10      31.10     28.11

23.12 ( za 26.12)

 KAMIŃSK  Kamińsk  

Piątki

13.01   10.02   10.03

07.04   05.05   02.06

30.06   28.07   25.08

22.09   20.10   17.11 15.12

-------

Zabudowa wielorodzinna - 2 razy w miesiącu w poniedziałek i czwartek

od 09.01 - co drugi poniedziałek
od 12.01 -  co drugi czwartek

 

Środy

11.01    08.02    08.03 

05.04    06.05    31.05;

28.06;   26.07;   23.08;

20.09;   18.10;    15.11; 13.12.

------

Zabudowa wielorodzinna

co tydzień

we wtorki

 KANDYTY  Kandyty  

Środy

 

11.01   08.02   08.03

05.04   04.05   31.05

28.06   26.07   23.08

20.09   18.10   15.11

13.12

---------

Zabudowa wielorodzinna - 2 razy w miesiącu w poniedziałek i czwartek

od 09.01- co drugi poniedziałek
od 12.01 - co drugi czwartek

 

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12

-----------

Zabudowa wielorodzinna

od 10.01 co drugi wtorek

 

 KIWAJNY

Kiwajny

Galiny

Robity
 

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12
 

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12
 KRASNOŁĄKA  Krasnołąka  

Czwartki

12.01     09.02     09.03 

06.04     04.05     01.06 

29.06     27.07     24.08 

21.09     19.10     16.11 

14.12

 

Poniedziałki

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05

26.06   24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12
KUMKIEJMY

Kumkiejmy

Dulsin

Stabławki

Sigajny

Czwartki

 

12.01     09.02     09.03 

06.04     04.05     01.06 

29.06     27.07     24.08 

21.09     19.10     16.11 

14.12

Poniedziałki

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05

26.06   24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12
LIPNIKI Lipniki

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12
PAREŻKI

Pareżki

Orsy

Piątki

13.01   10.02   10.03

07.04   05.05   02.06

30.06   28.07   25.08

22.09   20.10   17.11 15.12

Poniedziałki

 

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05

26.06   24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12

 PAUSTRY  Paustry

Piątki

13.01   10.02   10.03

07.04   05.05   02.06

30.06   28.07   25.08

22.09   20.10   17.11

15.12

Środy

11.01    08.02     08.03

05.04     06.05     31.05

28.06     26.07     23.08   

20.09     18.10     15.11  

13.12.

 PIASEK

Piasek

Bądle

Nowa Karczma

Poniedziałki

16.01     13.02     13.03 

08.04 ( za 10.04)     08.05     05.06 

03.07    31.07      28.08 

25.09     23.10     20.11 

18.12

Wtorki

10.01     07.02     07.03 

04.04     02.05     30.05 

27.06     25.07      22.08 

19.09     17.10      14.11 

12.12 

PIASTY WIELKIE Piasty Wielkie

Poniedziałki

09.01     06.02     06.03

03.04     29.04    (za 01.05) 

29.05     26.06     24.07

21.08    18.09    16.10 

13.11     11.12

Wtorki

03.01     31.01     28.02

28.03     25.04     23.05 

20.06     18.07     12.08 ( za 15.08.)

12.09     10.10      07.11    

05.12

PIESZKOWO

Pieszkowo

Nerwiki

Pudlikajmy

Lisiak

Poniedziałki

23.01     20.02     20.03 

17.04    15.05     12.06 

10.07     07.08     04.09 

2.10      30.10      27.11     30.12 (za 25.12)

---------

Lisiak

Poniedziałki

02.01     30.01     27.02

27.03     24.04     22.05 

19.06     17.07     14.08 

11.09      09.10     06.11     04.12

 

Wtorki

 

17.01     14.02     14.03 

11.04     09.05      06.06 

04.07     01.08      29.08 

26.09      24.10     21.11    19.12

---------

Pieszkowo 59

Wtorki

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07      08.08     05.09 

03.10     31.10     28.11   

23.12 ( za 26.12)

 SĄGNITY  

Sągnity

Wormie

Worszyny

---------

Gniewkowo

 

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12

 

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12


-------

Środy

11.01     08.02     08.03 

05.04     06.05     31.05

28.06     26.07      23.08 

20.09    18.10      15.11  

13.12.

 SKARBIEC  Skarbiec  

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12
 

Środy

11.01     08.02     08.03 

05.04     06.05     31.05 

28.06     26.07     23.08 

20.09     18.10     15.11  

13.12.

 

SOŁTYSOWIZNA

 

Sołtysowizna

kier. Żywkowo

nr 1-11
 

Poniedziałki

 

09.01     06.02     06.03    

03.04     29.04 (za 01.05)     29.05 

26.06     24.07    21.08   

18.09     16.10     13.11     11.12

 

Wtorki

 

03.01     31.01     28.02

28.03     25.04     23.05 

20.06     18.07     12.08 ( za 15.08.)

12.09     10.10     07.11     05.12

SOŁTYSOWIZNA

Sołtysowizna

kier. Zielenica

nr 12 – 17

Poniedziałki

 

02.01     30.01     27.02

27.03     24.04     22.05    

19.06     17.07    14.08     

11.09     09.10     06.11    

04.12

Wtorki

 

17.01     14.02     14.03 

11.04      09.05      06.06 

04.07      01.08      29.08,

26.09      24.10      21.11 

19.12

SOŁTYSOWIZNA

SOŁTYSOWIZNA

Paprocina

Poniedziałki

Sołtysowizna 24-34

16.01    13.02     13.03    

08.04 ( za 10.04)    08.05     05.06 

03.07     31.07      28.08    25.09 

23.10      20.11     18.12

Wtorki

Paprocina

03.01    31.01    28.02

28.03     25.04     23.05 

20.06     18.07     12.08
( za 15.08.)    12.09     10.10

 07.11     05.12

SOŁTYSOWIZNA Sołtysowizna 18-23 i 35

Poniedziałki

Sołtysowizna 18-23 i 35

23.01     20.02     20.03    

17.04    15.05     12.06      

10.07     07.08     04.09      

2.10      30.10      27.11       30.12 (za 25.12)

Wtorki

Sołtysowizna 18-35

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07     08.08      05.09 

03.10      31.10     28.11

23.12 ( za 26.12)

STEGA MAŁA Stega Mała

Wtorki

10.01   07.02   07.03

04.04   02.05   30.05

27.06   25.07   22.08

19.09   17.10   14.11

12.12

Czwartki

12.01   09.02   09.03

06.04   04.05   01.06

29.06   27.07   24.08

21.09   19.10   16.11

14.12
TOPRZYNY Toprzyny

Poniedziałki

09.01     06.02     06.03

03.04     29.04 (za 01.05)     29.05 

26.06     24.07    21.08

18.09    16.10     13.11    11.12

Wtorki

03.01     31.01    28.02

28.03     25.04     23.05 

20.06     18.07    12.08 ( za 15.08.)

12.09     10.10     07.11     05.12

WĄGNIKI

Wągniki

Wągródka

Worławki

Poniedziałki

16.01     13.02     13.03 

08.04 ( za 10.04)     08.05     05.06 

03.07     31.07     28.08 

25.09     23.10     20.11 

18.12

Wtorki

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07      08.08      05.09 

03.10      31.10     28.11     23.12 ( za 26.12)


----------

Wtorki

Worławki

03.01     31.01     28.02

28.03     25.04      23.05 

20.06     18.07      12.08
( za 15.08.) 12.09     10.10     07.11 

05.12

 WIEWIÓRKI

Wiewiórki

Deksyty

Weskajmy

Poniedziałki

02.01     30.01     27.02

27.03     24.04      22.05 

19.06     17.07     14.08 

11.09     09.10      06.11     04.12

 

Wtorki

10.01     07.02     07.03 

04.04     02.05     30.05 

27.06     25.07     22.08 

19.09     17.10     14.11     12.12 

WOJMIANY   Wojmiany  

Poniedziałki

09.01     06.02     06.03

03.04     29.04 (za 01.05)     29.05 

26.06     24.07     21.08

18.09    16.10     13.11    11.12

 

Wtorki

10.01     07.02     07.03 

04.04     02.05     30.05 

27.06     25.07     22.08 

19.09     17.10     14.11 

12.12

WOKIELE Wokiele

Czwartki

12.01     09.02     09.03 

06.04     04.05     01.06 

29.06     27.07     24.08 

21.09     19.10     16.11     14.12

Poniedziałki

09.01   06.02   06.03

03.04   29.04   29.05

26.06   24.07   21.08

18.09   16.10   13.11

11.12
WORYNY Woryny

Poniedziałki

16.01     13.02     13.03 

08.04 ( za 10.04)     08.05     05.06 

03.07     31.07     28.08 

25.09     23.10     20.11     18.12

Wtorki

10.01     07.02     07.03 

04.04     02.05     30.05 

27.06     25.07     22.08    

19.09     17.10     14.11    12.12

ZIELENICA

Zielenica

Gruszyny

Poniedziałki

02.01     30.01     27.02

27.03     24.04     22.05 

19.06     17.07    14.08 

11.09     09.10     06.11     04.12

Wtorki

17.01     14.02     14.03 

11.04     09.05     06.06 

04.07     01.08     29.08,

26.09     24.10     21.11 

19.12

ZIĘBY

Zięby

Reszkowo

Poniedziałki

16.01     13.02     13.03 

08.04 ( za 10.04)     08.05    05.06 

03.07     31.07     28.08 

25.09     23.10     20.11     18.12

Wtorki

24.01     21.02     21.03 

18.04     16.05     13.06 

11.07     08.08     05.09 

03.10     31.10    28.11

23.12 ( za 26.12)

 ŻYWKOWO

Żywkowo

Grądzik

Poniedziałki

09.01     06.02     06.03

03.04     29.04 (za 01.05)     29.05 

26.06     24.07    21.08

18.09    16.10     13.11    11.12

Wtorki

03.01   31.01   28.02

28.03   25.04   23.05 

20.06   18.07   12.08( za 15.08.)

12.09   10.10   07.11   05.12

2023 harmonogram