Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Rozwój cyfrowych usług publicznych

w Gminie Górowo Iławeckie

 

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

 

W efekcie realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Gminy Górowo Iławeckie do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Wdrożonych zostanie 14 e-usług; uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne, co wpłynie pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy

 

Wartość projektu – 672 810,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich – 571 888,50  PLN