wojmiany

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja p.n.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojmianach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Realizacja operacji służy osiągnięciu celu: wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Efektem przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę Górowo Iławeckie jest częściowa modernizacja budynku świetlicy w zakresie: przebudowy dachu, montażu orynnowania, wykonania ścian wewnętrznych i wymiany instalacji elektrycznej.