DW 512 Bartoszyce - PIeniężno

 W tygodniu od 30.03.2020 do 4.04.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- od 18.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

- 30.03-4.04.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – rozbiórka istniejącej nawierzchni i budowa nowej konstrukcji drogi

- 30.03-4.04.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

- 30.03-4.04.2020 wprowadzenie objazdu przy wykonywaniu przepustu w km 13+670 (1 km przed Ziębami) – ruch wahadłowy za pomocą sygnalizacji świtlnej

- 30.03-4.04.2020 połówkowe odcinkowe zamknięcia jezdni w msc. Pieniężno do Pełt – roboty ziemne

- 30.03-4.04.2020 całkowite zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki – rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

- od 2.03.2020 wprowadzona organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

 

W tygodniu od 16.03.2020 do 20.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- do 18.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-ukończenie prac umożliwiających przejad

- od 18.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

- 16-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

-  16-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

-  16-20.03.2020 odcinkowe połówkowe zamknięcia jezdni od msc. Zięby do msc. Wągniki – usuwanie karp

- 16-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

- 16-20.03.2020 całkowite zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki – rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

- od 2.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne  z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

-  18-20.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pełty – roboty rozbiórkowe i budowa nowej konstrukcji drogi

 

W tygodniu od 9.03.2020 do 13.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- do 13.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-ukończenie prac umożliwiających przejad

- od 13.03.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 10+700 do km 10+800 ( wylot Plut w stronę Górowa), rozbiórka istniejącego mostku i wykonywanie dużego przepustu w km 10+700 za Plutami (dojazd do Plut od strony Górowa Ił. odjazdem przez Jeziorko -Wopy-Pełty) – zamknięcie ok. 2 tygodni,

- 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z wykonaniem muru oporowego, zdjęciem humusu i budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

-  9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

-  9-13.03.2020 odcinkowe połówkowe zamknięcia jezdni od msc. Zięby do msc. Wągniki – usuwanie karp

- 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

- 9-13.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni od Górowa Ił. do msc. Piasty Wielki –połówkowa rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego – dojazd do Piast Wielkich przez msc. Gruszyny

- od 2.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od Wągnika do Worławek włącznie ze skrzyżowaniem na Bukowiec, Kandyty jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające roboty ziemne  z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

- 9.03.2020 połówkowe zajęcie jezdni na odcinku Piasek do Bartoszyc przy uzupełnianiu ubytków w nawierzchni

 

W tygodniu od 2.03.2020 do 6.03.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 21+100 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- od 20.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonywanie dużego przepustu w km 8+800 za Pełtami-prace potrwają przynajmniej 3 tygodnie

- 2-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – prace związane z wykonaniem muru oporowego i budowa kanalizacji deszczowej na wylocie w stronę Górowa Ił.

-  2-4.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Łoźnik – wykonywanie kanalizacji deszczowej

-  4-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Pluty – wykonywanie kanalizacji deszczowej

- 2-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Spytajny – Przebudowa kolizji energetycznych

- 2-6.03.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Piasty Wielki –połówkowa rozbiórka nawierzchni jezdni pod budowę nowego układu drogowego do skrzyżowania na Gruszyny, prace będą postępowały odcinkowo od końca miejscowości w stronę Górowa Ił.

- 2-6.03.2020 wprowadzenie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Piasku z sygnalizacja świetlną dla wykonania nowego przepustu(schemat w załączeniu)

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu robót wykończeniowych

- odcinek od skrzyżowania na Bukowiec, Kandyty do Worławek jest zamknięty dla ruch z uwagi na trwające prace rozbiórkowe mostu i drogi z dopuszczeniem ruchu budowy

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

W tygodniu od 17.02.2020 do 21.02.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- 18-21.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonanie dużego przepustu -prace potrwają przynajmniej 3 tygodnie

- 17-21.02.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej.

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu rowów.

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

 

 

W tygodniu od 10.02.2020 do 14.02.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+100 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika).

- 10-14.02.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 07+800 do km 09+800 ( Pełty - Pluty), wykonanie przepustu.

- 10-14.02.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej.

- odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnieniami przy wykonywaniu rowów.

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem.

W tygodniu od 20.01.2020 do 24.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+800 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka  nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik (bezpośredni wyjazd z osiedla w msc. Wągniki na DW512 zamknięty, należy kierować się w stronę Żołędnika)
 • odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnienia  wjazdu na poszczególne posesje przy przebudowie zjazdów
 • 20-24.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami  Łożnik -Pełty - wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów
 • 20-24.01.2020 połówkowe zamknięcie jezdni w msc. Zięby – budowa kanalizacji deszczowej
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • 20.01.2020 – zajęcie połówkowe jezdni w obrębie wiaduktu –roboty porządkowe po rozbiórce wiaduktu
 • 20-24.01.2020 - zajęcie połówkowe jezdni na odcinku Piasek – Bartoszyce – odwierty geologiczne

W tygodniu od 13.01.2020 do 17.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji. 
 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Górowo Iławeckie – Piasek (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • od 13.01.2020 - zamknięcie całkowite odcinka od km 19+800 do km 20+500 ( Worławki - Wągniki) – rozbiórka nawierzchni, i roboty ziemne – dojazd do Górowa Iławeckiego objazdem przez Żołędnik – Babiak – Lidzbark Warmiński z uwagi na zamknięcie drogi powiatowej przy wylocie z Górowa na Babiak (rozbiórka wiaduktu)
 • odcinek z Górowa Iławeckiego do Worławek – dojazd od strony Górowa z utrudnienia wjazdu na poszczególne posesje przy przebudowie zjazdów
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • 13-17.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami Łożnik -Pełty - wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów
 • 8-17.01.2020 – Zamknięcie przejazdu w obrębie wiaduktu – dojazd do miejscowości Babiak zgodnie z objazdem przez Lidzbark Warmiński

 

W tygodniach od 21.12.2019 do 6.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

 • obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.
 • odcinek od Górowa Iławeckiego  do  Worławek przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem
 • odcinek od Górowa Iławeckiego  do  Piast Wielkich przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • odcinki drogi pomiędzy miejscowościami Pluty-Pełty- Łożnik przejezdne dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019
 • udrożniony przejazd w obrębie wiaduktu – dojazd do miejscowości Babiak - przejezdny dla ruchu lokalnego przez okres świąteczny do 6.01.2019 (nowo wybudowana obwodnica zostanie zamknięta dla ruchu po 15 dnia dzisiejszego)

 

W tygodniu od 7.01.2020 do 10.01.2020 będą występowały poniższe utrudnia w ruchu:

- obowiązuje objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka Pieniężno – Górowo Iławeckie (objazd przez msc. Orneta i Lidzbark Warmiński), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

-  obowiązuję objazd dla ruchu tranzytowego z zamknięciem odcinka  Górowo Iławeckie – Piasek  (objazd przez msc. Bartoszyce i Lidzbark Warmiński dla pojazdów powyżej 3,5t, a dla pojazdów do 3,5t od Piaska przez Piaseczno), dopuszczony jest ruch lokalny jako dojazd do posesji.

- odcinkowe  zamknięcie połowy jezdni przy wykonywaniu rowów i poboczy - od Górowa Iławeckiego  do  Worławek przejezdny z utrudnieniami przy wykonywanych pracach,

- obowiązuje całkowite zamknięcie odcinka drogi od km 29+900 do km 36+000 (rozebrany most nad rzeką Elma w km 33+200)– dojazd do msc. Wiewiórki i Deksyty objazdem

- 7-10.01.2020 całkowite zamknięcie drogi pomiędzy miejscowościami  Łożnik Pełty -wykonywanie robót związanych z przebudową przepustów

- 7-10.01.2020 – Zamknięcie przejazdu w obrębie wiaduktu (dokończenie rozbiórki filarów i nasypu )– dojazd do miejscowości Babiak zgodnie z objazdem przez Lidzbark Warmiński – zgodnie ze schematem jak w tygodniu 16-20.12.2019

 

Objazd wiadukt

wiadukt

 

DP 1380N Dęby - Toprzyny

 

objazd deby toprzyny 1

objazd deby toprzyny 2

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego informujące o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali brak segregacji, muszą złożyć nowe deklaracje.

Znowelizowana we wrześniu br. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Oznacza to, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji.

Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Termin na złożenie nowych deklaracji upływa 15 listopada br.

 

Szanowni Państwo,

W odniesieniu do sygnałów o atakach wilków na bydło domowe informujemy, iż zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Ponadto wprowadzone zostały m.in. zakazy: umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, przetrzymywania, niszczenia lub uszkadzania nor i legowisk oraz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.

Wilk chroniony jest także na mocy prawa europejskiego. Jest gatunkiem priorytetowym w „Dyrektywie siedliskowej” i przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dla którego, w celu ochrony jego siedlisk bytowania, wyznacza się Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000.

 

Rozumiejąc obawy rolników, w kontekście ewentualnych ataków wilków na zwierzęta gospodarskie i wyrządzane szkody, tut. Urząd planuje wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na płoszenie wilka.

 

Wszystkich rolników, którzy chcieliby otrzymać zgodę na płoszenie wilka prosimy o zgłaszanie do tut. urzędu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 89 761 11 43) informacji określających położenie, numery i ilość działek na jakich  miałoby się odbywać płoszenie.

 

Informujemy również, że za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt hodowlanych przysługuje odszkodowanie. Wyrządzoną przez wilka szkodę należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie pracownikom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie tel.: 89 53-72-100 (pracownicy RDOŚ mają 7 dni na dokonanie oględzin). Z uwagi na potencjalnie długi czas oczekiwania na oględziny, w celu zabezpieczenia dowodów ataku wilka, należy zwrócić się  do lekarza weterynarii o sporządzenie stosownego protokołu, jak też należy wykonać dokumentację fotograficzną miejsca ataku oraz ofiary.  

 

Niezwykle ważne w celu uniknięcia strat jest zabezpieczanie stad zwierząt gospodarskich przed szkodami powodowanymi przez wilki. Poradnik ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami znajduje się na stronie internetowej https://gorowoilaweckie.eu/urzad/szkody-bobry-wilki  Z w/w strony można też pobrać wnioski o odszkodowanie za szkody.

 

Należy pamiętać o tym, że wilk pełni bardzo ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych. Polując na ssaki roślinożerne (jelenie, sarny, dziki) przyczynia się do ograniczenia szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i leśnych. Poluje również na bobry przez co ogranicza populację tego gatunku i tym samym zmniejsza szkody wyrządzane przez bobry.

Canis lupus laying

Zapraszamy  na Dożynki Gminno-Parafialne, które odębdą się 8.09.2019 w Pieszkowie od godz. 13.00

dozynki plakat