Szanowni Państwo!

Informujemy, że LGD Warmiński Zakątek ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020.Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W terminie od 1 sierpnia do 16 sierpnia 2018 roku na:

  1. Wzmocnienie Kapitału Społecznego: Poprawa Funkcjonalności Lokalnych Centrów Animacji (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=453)
  2. Działania na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatycznych (link:http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=aktualnosci/artykul_nowa_baza&cat=9&art=454)

 

 

 logotypy PROW

 

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem ma terenie województwa warmińsko – mazurskiego suszy, w tut. urzędzie gminy przyjmowane są wnioski rolników o szacowanie szkód w gospodarstwach, spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą jest wniosek rolnika do gminy. Dane zawarte we wniosku są niezbędne do wypełnienia protokołu przez komisję. Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie za 2018 r. Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Górowo Iławeckie, na stronie internetowej Urzędu: www.gorowoilaweckie.eu oraz  na stronie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody – Rolnictwo.

Pobierz WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

Pobierz Instrukcję do wyliczania stanów zwierząt

Pobierz Załącznik obrót stada 2018

W związku z suszą, zbiór niektórych roślin zostanie znacznie przyspieszony, a komisje szacujące szkody mogą szacować straty jedynie do zbioru upraw, dla tego też kluczowe jest jak najszybsze składanie wniosków o szacowanie szkód.

Ważną informacją jest to, iż oprócz gatunków roślin zagrożonych suszą w poszczególnych gminach określonych w raportach opublikowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (www.susza.iung.pulawy.pl), mogą być także szacowane szkody w użytkach zielonych (wyłącznie II pokos) oraz trawach
i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych na gruntach ornych.

Ponad to, w związku z napływającymi do gminy, sygnałami o problemach rolników, z wyliczaniem we wniosku rolnika do gminy, średniorocznych stanów zwierząt za lata 2015 — 2017 informuję, że w przypadkach, w których rolnik ma problemy z wyliczeniem stanów średniorocznych, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do gminy bez danych
o średniorocznych stanach zwierząt za ostatnie 3 lata. W takich przypadkach, już po dokonaniu lustracji szkód w uprawach, rolnik powinien zgłosić się do przewodniczącego komisji szacującej straty, aby na etapie sporządzania protokołu uzupełnić te dane.

Załączniki stanowiące integralna część wniosku:

  • Kopia wniosku o płatności bezpośrednie w 2018 r. lub kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego
  • Średnioroczne liczby zwierząt z 3 lat – w przypadku posiadania zwierząt
  • Instrukcja wyliczenia stanów zwierząt w gospodarstwie rolnym

Link do Systemu monitoringu suszy rolniczej

susza 600.jpegOpublikowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raporty z monitoringu suszy rolniczej wykazały zagrożenie suszą rolniczą we wszystkich gminach województwa warmińsko – mazurskiego. Ostatni 3 raport za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca br. potwierdził pogłębienie suszy rolniczej i dalszy spadek wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Zagrożenie suszą rolniczą w województwie warmińsko – mazurskim odnotowano w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek oraz w przypadku drzew i krzewów owocowych uprawianych na glebach kategorii I czyli bardzo podatnych na suszę oraz glebach kategorii II – lekkich podatnych na suszę, a w niektórych powiatach i gminach także na glebach kategorii III – glebach średnich.

Największa susza wystąpiła w powiatach: oleckim, piskim, gołdapskim, węgorzewskim, ełckim, gdzie odnotowano najwyższy spadek Klimatycznego Bilansu Wodnego. Wojewoda Warmińsko – Mazurski 7 lutego br. powołał, stosownymi zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego. Procedury szacowania szkód, w tym obowiązujące w bieżącym roku wzory: wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszacowanie szkód, wniosku gminy do Wojewody i zarządzenia Wojewody o powołaniu komisji, umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska - Ochrona przyrody - Rolnictwo >> Rolnictwo.

Pobierz WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD

Pobierz Instrukcję do wyliczania stanów zwierząt

Załączniki stanowiące integralna część wniosku:

  • Kopia wniosku o płatności bezpośrednie w 2018 r. lub kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie z roku poprzedniego
  • Średnioroczne liczby zwierząt z 3 lat – w przypadku posiadania zwierząt
  • Instrukcja wyliczenia stanów zwierząt w gospodarstwie rolnym

 

Link do Systemu monitoringu suszy rolniczej

strazacy 17W dniu 16.06.2018r. odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Kamińsku. Udział wzięły: 1 drużyna kobieca z OSP Kandyty (grupa C) oraz 5 drużyn męskich OSP (Grupa A). Zawody składały się z dwóch etapów, tj.: bieg sztafeta, w którym to 7 strażaków musiało pokonać charakterystyczną dla siebie przeszkodę (każdy strażak miał dystans 50 m) oraz ćwiczenie bojowe. Zawody sędziowali strażacy z PSP Bartoszyce.

Klasyfikacja końcowa drużyn:
Grupa C
I miejsce – OSP Kandyty.

Grupa A
I miejsce – OSP Kamińsk,
II miejsce – OSP Kandyty,
III miejsce – OSP Toprzyny,
IV miejsce – OSP Pieszkowo,
V miejsce – OSP Grotowo.

Na szczebel powiatowy zakwalifikowały się drużyny z OSP Kamińsk i OSP Kandyty. Wszystkim strażakom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy wygranej
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczej OSP, które odbędą się 30.06.2018 r.
w Bartoszycach.