asfAfrykański pomór świń wywoływany przez wirusa ASF to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla człowieka i nie stanowi zagrożenia dla naszego życia i zdrowia, jednak poprzez nieodpowiednie zachowanie możemy przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.

Wirus ASF jest bardzo odporny na warunki środowiskowe i stosunkowo łatwo się roznosi. W związku z tym, że żywność pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące afrykański pomór świń należy kupować  mięso i jego przetwory pochodzące
z legalnego źródła. Zaopatrując się w mięso zwierząt łownych, w tym dziczyzny, należy bezwzględnie zwrócić uwagę czy pochodzi ono od podmiotów zarejestrowanych w inspekcji weterynaryjnej bądź kół łowieckich, które działają w ramach sprzedaży bezpośredniej i figurują w wykazie podmiotów  nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Należy zaopatrywać się w mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego od legalnych dostawców,
w tym uprawnionych do sprzedaży kół łowieckich czy indywidualnych osób, które pozyskały tuszę zgodnie z przepisami prawa łowieckiego.

Najczęstszą przyczyną zakażenia  świń i dzików wirusem ASF jest bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami, skażoną paszą, wodą lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi. W związku z powyższym wszystkie odpady żywnościowe powinny być usuwane w sposób higieniczny i przyjazny dla środowiska, zgodnie z przepisami prawa i nie   mogą stanowić bezpośredniego lub pośredniego źródła zanieczyszczenia. Z tego względu odpadki żywnościowe należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu kontenerów i nie pozostawiać żywności w przypadkowych miejscach, zwłaszcza w lesie. Ponadto w przypadku znalezienia zwłok padłego dzika należy natychmiast poinformować właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Należy zachować szczególne zasady higieny, nie dotykać zwłok
i pozostawić je w miejscu znalezienia.

Zastosowanie się do powyższych zasad ograniczy ryzyko wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego.

Justyna Kowalkowska

PSSE w Bartoszycach