asfAfrykański pomór świń wywoływany przez wirusa ASF to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Wirus ASF nie jest chorobotwórczy dla człowieka i nie stanowi zagrożenia dla naszego życia i zdrowia, jednak poprzez nieodpowiednie zachowanie możemy przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.

Wirus ASF jest bardzo odporny na warunki środowiskowe i stosunkowo łatwo się roznosi. W związku z tym, że żywność pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące afrykański pomór świń należy kupować  mięso i jego przetwory pochodzące
z legalnego źródła. Zaopatrując się w mięso zwierząt łownych, w tym dziczyzny, należy bezwzględnie zwrócić uwagę czy pochodzi ono od podmiotów zarejestrowanych w inspekcji weterynaryjnej bądź kół łowieckich, które działają w ramach sprzedaży bezpośredniej i figurują w wykazie podmiotów  nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Należy zaopatrywać się w mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego od legalnych dostawców,
w tym uprawnionych do sprzedaży kół łowieckich czy indywidualnych osób, które pozyskały tuszę zgodnie z przepisami prawa łowieckiego.

Najczęstszą przyczyną zakażenia  świń i dzików wirusem ASF jest bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami, skażoną paszą, wodą lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi. W związku z powyższym wszystkie odpady żywnościowe powinny być usuwane w sposób higieniczny i przyjazny dla środowiska, zgodnie z przepisami prawa i nie   mogą stanowić bezpośredniego lub pośredniego źródła zanieczyszczenia. Z tego względu odpadki żywnościowe należy wyrzucać do przeznaczonych do tego celu kontenerów i nie pozostawiać żywności w przypadkowych miejscach, zwłaszcza w lesie. Ponadto w przypadku znalezienia zwłok padłego dzika należy natychmiast poinformować właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Należy zachować szczególne zasady higieny, nie dotykać zwłok
i pozostawić je w miejscu znalezienia.

Zastosowanie się do powyższych zasad ograniczy ryzyko wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego.

Justyna Kowalkowska

PSSE w Bartoszycach

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Rozwój cyfrowych usług publicznych

w Gminie Górowo Iławeckie

 

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy.

 

W efekcie realizacji projektu zwiększona zostanie zdolność Gminy Górowo Iławeckie do realizacji zadań publicznych on-line, cyfryzacji posiadanych zasobów oraz udostępniania informacji publicznej. Wdrożonych zostanie 14 e-usług; uruchomione zostaną nowe systemy teleinformatyczne, co wpłynie pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy

 

Wartość projektu – 672 810,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich – 571 888,50  PLN

 
Szanowni Państwo, przedłużono nabór do Projektu „Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ III” do czwartku 07.12.2017. Przypominamy: oferowane jest 23 430 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym (500 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) oraz usługami doradczymi dla Uczestników Projektu.
 
więcej informacji: LINK
Poniżej zamieszczamy niezbędne dokumenty do złożenia na etapie rekrutacji.
telefon kontaktowy: 89-6160058 oraz 575507616
 

pomysl III

pop bezp

 

Gmina Górowo Iławeckie realizuje projekt p.n.

Budowa uzdrowiskowego basenu kąpielowego we wsi Nowa Wieś Iławecka  w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest:

  • zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
  • zwiększona atrakcyjność turystyczna zasobów dziedzictwa naturalnego regionu poprzez rozwój publicznej infrastruktury uzdrowiskowej

 

 

W efekcie realizacji projektu w miejscowości Nowa Wieś Iławecka wybudowany zostanie uzdrowiskowy basen kąpielowy wraz z wyposażeniem.

 

Wartość projektu – 21 111 341,66 PLN  

 

Wkład Funduszy Europejskich – 17 942 685,41  PLN