25.09 2017 r. Wójt Gminy Górowo Iławeckie podpisała z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dwie umowy na wsparcie budowy infrastrukury uzdrowiskowej w Nowej Wsi Iławeckiej. Suma dofinansowania to 26 ml. zł.